Loading...

İletişim ve Medya Bağlamında Çevirmen Başvuru Kitabı

Türkiye’nin tezlerini, dünyaya bakışını, milletimizin ve devletimizin insanlık mücadelesini, dünya barışı ve huzuru için yaptığımız çalışmaları anlatma” hususunda çeviri süreçleri büyük önem arz etmektedir. İletişim ve Medya Bağlamında Çevirmen Başvuru Kitabı çeviri süreçlerinin daha etkin, sağlıklı ve hızlı şekilde icra edilebilmesi noktasında önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Republic of Türkiye Public Institutions Dictionary
Term Bank for Public Institutions

Türkiye, which is making great efforts to make peace and stability prevail in its region, needs to convey its just cause to the international public in an accurate and consistent manner. In this context, it is of utmost importance to ensure the unity of discourse in translation in all sectors, particularly in the public sector, and to ensure that the expressions are used correctly. To this end, “Term Bank for Public Institutions” has been developed in cooperation with the relevant public institutions in order to establish a common language in translation, ensure the unity of discourse and accelerate the translation processes in the public sector.

Kamu Terim Bankası Nedir?

İletişim Başkanlığı, Devletimizin tüm kurumlarını kapsayacak ortak bir dil anlayışını merkeze alan, ulusal ve uluslararası düzeyde bütünlüklü bir iletişim stratejisi oluşturmayı kendisine misyon edinmiştir. Çeviri biliminin önde gelen akademisyenleri, ilgili kamu kurumlarının yönetici ve çalışanlarının katılımıyla düzenlenen “Kamuda Tercüme Çalıştayı” bu doğrultuda atılmış olan ilk önemli adımdır. Çalıştayın düzenlenmesi ve koordinasyonunun üstlenildiği bu süreçte, ilgili kamu kurumlarının iş birliği ile ‘’Kamu Terim Bankası’’ oluşturulmuştur.

PUBLIC INSTITUTIONS AND AGENCIES THAT CONTRIBUTED TO THE TERM BANK FOR PUBLIC INSTITUTIONS